O PORTALU

Portal Music from Poland powstał, by utrwalić i rozwinąć projekt zrealizowany przez dr Marlenę Wieczorek w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku. Obejmował on kilkanaście obszernych tekstów tzw. wizytówek młodych kompozytorów polskich, wzbogaconych o materiały audiowizualne i publikowanych na łamach pisma internetowego meakultura.pl.

W ramach cyklu zaprezentowane zostały sylwetki twórców urodzonych w latach 70. i 80., pochodzących z różnych ośrodków w Polsce. Intencją pomysłodawczyni projektu było to, by powstały teksty atrakcyjne, a równocześnie bogate pod względem prezentowanego materiału. Artykuły zostały dodatkowo wzbogacone o zdjęcia, przykłady muzyczne (zarówno w wersji audio, jak i filmowej), a także nagrania rozmów z kompozytorami, przeprowadzonych specjalnie na potrzeby realizacji projektu. Pracę nad tekstami podjęli młodzi krytycy muzyczni, teoretycy muzyki i muzykolodzy, którzy z racji swojego miejsca zamieszkania mogli nawiązać z kompozytorami osobisty kontakt i przeprowadzić z nimi indywidualne rozmowy.

Portal Music from Poland to projekt autorski, bo, obok wszechstronnych materiałów dokumentacyjnych proponuje syntetyczne, fachowe artykuły stanowiące reakcję na tę sztukę i świadczące o jej społecznym obiegu. Teksty publikowane na portalu oparte są na ustalonej strukturze. Składa się na nią biografia, szczegółowa charakterystyka twórczości, tzw. mapa myśli, zawierająca pojęcia pełniące kluczową rolę w interpretacji dorobku danego kompozytora, wybrane cytaty z recenzji świadczące o recepcji jego muzyki, wypowiedzi własne artysty, spis najważniejszych osiągnięć, spis utworów, bibliografia, dyskografia, a także przykłady audiowizualne i zdjęcia umieszczone w różnych miejscach wizytówki. Struktura ta będzie dostosowywana w przyszłości także do opisu sylwetek wykonawców.

Autorami tekstów są młodzi, aktywnie działający w środowisku recenzenckim muzykolodzy i teoretycy muzyki, którzy często śledzą na bieżąco twórczość poszczególnych kompozytorów, a ich kompetencje pozwalają na jej wnikliwą interpretację. Są oni także autorami licznych artykułów prasowych, a w związku z tym, oprócz fachowego warsztatu w zakresie wiedzy o muzyce, dysponują także umiejętnością jasnego, przystępnego formułowania myśli. Ważną cechą wizytówek jest ich multimedialna formuła, polegająca na połączeniu opisu z materiałami audiowizualnymi oraz powszechna dostępność publikacji.

Główne cele portalu to promocja najlepszych polskich twórców i rozpowszechnianie wiedzy na ich temat, w szczególności poza granicami kraju. W dobie Internetu wiedza o najlepszych polskich twórcach pozostaje nadal rozproszona, a przy tym niekompletna. Selekcja najciekawszych sylwetek muzycznych sprawia, że promowana muzyka odznacza się wysokimi walorami artystycznymi.

Portal, oferujący dużą ilość autorskich materiałów, ma stanowić zachętę do głębszych, szczegółowych badań nad dokonaniami polskich kompozytorów i muzyków, a także do rozwijania kontaktów między gronem twórców i artystów oraz muzykologów i krytyków muzycznych. Dotarcie za pośrednictwem Internetu do odbiorców zagranicznych może zaowocować ciekawymi kontaktami artystycznymi i nowymi projektami na skalę międzynarodową, co z pewnością przyczyni się do umacniania atrakcyjnego wizerunku polskiej kultury muzycznej poza granicami kraju poprzez ukazanie jej bogactwa, dynamiki i różnorodności.
ROZWÓJ

Music from Poland to przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę, które w przyszłości zostanie poszerzone o nowe kręgi tematyczne. Materiały publikowane na portalu dotyczyć będą nie tylko młodych kompozytorów, ale również kompozytorów emigracyjnych, kompozytorów muzyki filmowej czy nestorów, którzy na trwałe zapisali się już w historii muzyki polskiej. Obejmą one nie tylko twórców, ale również solistów i zespoły wykonujące muzykę klasyczną, jazzową czy popularną. Teksty publikowane na portalu tłumaczone będą także na kolejne języki obce.

Rozbudowa potralu pozwoli w efekcie uzyskać spójne, a przy tym różnorodne i syntetyczne kompendium internetowe na temat muzyki polskiej.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Fundacja MEAKULTURA

---------------------

TWÓRCY SERWISU

dr Marlena Wieczorek - koncepcja i realizacja

dr Ewa Schreiber - opieka merytoryczna

dr Max Skorwider - projekt logo

Michal Siek (Agencja Kreatywna "PONG") - webdevelopment

 

Karolina Balcer - rysunki artystów

Ewa Chorościan - edycja tekstów

Patroni medialni
Partnerzy
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.