Autorzy tekstów

Marlena Wieczorek

Prezes Zarządu Fundacji MEAKULTURA, redaktor naczelna czasopisma internetowego o muzyce MEAKULTURA oraz pomysłodawczyni koncepcji portalu Music from Poland. Dr Marlena Wieczorek posiada bogate doświadczenie zawodowe, zarówno od strony stricte naukowej, jak i związanej z kierowaniem wymagającymi projektami. Swoja pasję badawczą związaną z muzyką polską ujawniła wybierając temat dysertacji doktorskiej, która poświęcona została mało znanemu twórcy emigracyjnemu, jakim jest Roman Maciejewski. Efektem pracy jest wydanie pierwszej obszernej monografii poświęconej temu kompozytorowi. Wnioskodawczyni zdobyła zarówno doświadczenie w kierowaniu projektami, będąc zatrudniona na stanowisku kierowniczym w Bibliotece Narodowej, gdzie nie tylko koordynowała prace zespołu, ale i współpracowała z firmami reprezentującymi polski rynek publikacji dźwiękowych i audiowizualnych. Chętnie poświęca się pracy twórczej, czego dowodem są liczne publikacje oraz stworzenie koncepcji niezależnego czasopisma internetowego o muzyce (czasopismo nie jest związane z działalnością gospodarczą) MEAKULTURA, które od trzech lat z dużym sukcesem istnieje w świadomości osób zainteresowanych muzyką, głównie tzw. poważną, (ale nie tylko). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2013.

Ewa Schreiber

Doktor muzykologii, magister filozofii i krytyk muzyczny. Interesuje się zastosowaniem pojęć metafory i ironii w odniesieniu do muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya" (Warszawa 2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Należy do redakcji pism „Res Facta Nova" i MEAKULTURA. Publikowała m.in. w "Muzyce", „Kulturze współczesnej", „Res Facta Nova", „Sztuce i filozofii" oraz „Interdisciplinary Studies in Musicology", jest też autorką licznych recenzji i relacji z festiwali muzyki współczesnej w „Ruchu Muzycznym" i meakultura.pl. Wykłada w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Grzegorz Dąbrowski

Muzykolog i dziennikarz radiowy. Od 2013 roku związany z Programem Drugim Polskiego Radia. W ostatnim czasie jego zainteresowania skupiają się na roli i funkcji muzyki w filmie. Od stycznia 2015 roku współprowadzi autorską audycję "Muzyka w kadrze" poświęconą muzyce filmowej. Publikuje w Ruchu Muzycznym, współpracuje także z magazynem Glissando i MKEAKULTURA.PL.

Agata Kwiecińska

Absolwentka Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka muzyczna, redaktorka naczelna Muzykoteki Szkolnej w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, związana z Programem 2 Polskiego Radia, gdzie prowadzi autorską audycję Five o'clock; publikowała m.in. w „Glissandzie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Ruchu Muzycznym”

Krzysztof Stefański

Teoretyk muzyki, muzykolog i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako krytyk współpracował m.in. z miesięcznikiem „Muzyka 21", „Ruch Muzyczny” i „Glissando”. Prywatnie entuzjasta muzyki nowej, w działalności naukowej skłania się ku muzyce dawnej, przede wszystkim XVI-XVIII wieku. Interesuje go muzyka sakralna, muzyka w kontekście sporów wyznaniowych, śląska kultura muzyczna oraz historia praktyk wykonawczych.

Barbara Bogunia

Teoretyk muzyki i tłumacz, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (praca magisterska nt. neomitologizmu w twórczości wokalno-instrumentalnej George’a Crumba), kierownik krakowskiego oddziału Laboratorium Myśli Muzycznej. Współpracuje na stałe z redakcją magazynu o muzyce współczesnej Glissando oraz Ruchem Muzycznym. W swojej działalności naukowej i publicystycznej koncentruje się na twórczości najnowszej, podejmując tematykę intermedialności, sound studies oraz związków sztuki z technologią. Uczy w jednej z krakowskich szkół muzycznych

Ewa Fabiańska-Jelińska

Kompozytorka, muzykolog, improwizatorka. Ukończyła studia licencjackie w dziedzinie muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia magisterskie z kompozycji (z wyróżnieniem) w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Kozuba. Od 2012 roku kontynuuje naukę kompozycji w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Jej utwory były wykonywane na wielu festiwalach i koncertach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Jako kompozytorka tworzy także muzykę do animacji, filmów oraz musicali.

Maria Peryt

Muzykolog, publicystka, animatorka życia kulturalnego, założycielka i prezes Fundacji For Music. Organizatorka i koordynatorka koncertów dla dzieci i młodzieży. Interesuje się twórczością kompozytorów warszawskich młodego pokolenia.

Anna Domańska

Teoretyk muzyki, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (praca na temat Idiomu barokowego w muzyce XX wieku w świetle koncepcji lęku przed wpływem Harolda Blooma). Pracuje w Dziale Edukacji Muzycznej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Agnieszka Nowok

Absolwentka teorii muzyki na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracownik Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Interesuje się m.in. etnomuzykologią. Publikowała m.in. w „Ruchu Muzycznym” i meakultura.pl

Aleksandra Masłowska

Bachelor of Arts w dziedzinie muzyki popularnej, absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Obecnie studentka studiów magisterskich poznańskiej muzykologii. Fascynuje ją szeroko pojęta kultura muzyczna XX wieku, w szczególności przenikanie się światów muzyki popularnej i poważnej. Specjalizuje się w tematyce życia i twórczości Andrzeja Czajkowskiego. Współpracowała m. in. z "Ruchem Muzycznym", "MEAKULTURĄ" i Teatrem Wielkim - Operą Narodową.

Patroni medialni
Partnerzy
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.