Dariusz Przybylski

BIBLIOGRAFIA

dariusz-przybylski

Teksty (wybór)

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydanie II, Sic!, Warszawa 2000.

Baculewski K., Historia muzyki polskiej/7, Współczesność, część 1: 1939-1974, Sutkowski Edition, Warszawa 1996.

Baculewski K., Polska twórczość kompozytorska, 1 -1984, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1987.

Eliade M., Sacrum a Profanum, Wydawnictwo Aletheia, tłum. Bogdan Baran, Warszawa 2008.

Beard D., Gloag Kenneth, Musicology: The Key Concepts, Routledge, Nowy Jork 2005

Bertens H., The Idea of the Postmodern: A History, Routledge, Londyn i Nowy Jork 1995

Derrida J., Of Grammatology, przeł. Spivak Gayatri Chakravorty, Johns Hopkins University Press, Baltimore i Londyn 1976

Derrida J., Marginesy filozofii, przeł. Dziadek Adam, Margański Janusz, Pieniążek Paweł, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002

Gloag K., Postmodernism in Music. Cambridge Inroductions to Music, Cambridge University Press, Cambridge i Nowy Jork 2012

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Gowarzewska-Griessgraber R., Ożywianie nowych partytur, artykuł poświęcony Festiwalowi Prawykonań w Katowicach, na których wykonany był Koncert akordeonowy Dariusza Przybylskiego, 2011.

Harvey D., The Condition of Postmodernity, Basil Blackwell, Oxford 1990

Jameson F., Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, 1991

Jarzębska A., Paja – Stach J., Idee Modernizmu i Postmodernizmu, Musica Iagellonica, Kraków 2007.

Kramer J. D., Postmodern Concepts of Musical Time w: Indiana Theory Review Volume 17 Number 2, 1996

Kramer J., The Nature and Origins of Musical Postmodernism, w: Postmodern Music/Postmodern Thought, red. Lochhead Judy, Aunder Joseph, s.13–26, Routledge, Nowy Jork 2002

Kultura Dźwięku, red. Cox Christoph, Warner Daniel, przekład zbiorowy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Kwiatkowski K., recenzja płytyWorks for Orchestra, w: Ruch Muzyczny, Rok LIV, Nr 23, 14.11.2010 r.

Lindstedt I., Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Wydawcnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Lorent L., W cieniu Beliala i Menory – metafizyczne inspiracje Dariusza Przybylskiego, w: „Aspiracje”, lato–2011, s. 30-35.

Lyotard J-F., The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, tłum. Bennington Geoffrey, Massumi Brian, University of Minnesota Press, Minneapolis 1984

Lyotard J-F., The Differend. Phrases in Dispute, przeł. Abbeele Georges Van Den, Theory and History of Literature, Volume 46, University of Minnesota Press, 1988

Peryt M., Warszawska Multimuzyka – młode pokolenie kompozytorów stolicy, „Ruch Muzyczny”, nr 16/17, 7 sierpnia 2011.

Peryt M., Nikt tam się nie dziwi, że kompozytorzy żyją, wywiad z Dariuszem Przybylskim, „Aspiracje”, lato–2010, s. 34.

Peryt M., Dariusz Przybylski, „Dwutygodnik”, nr 62/2011.

Przybylski D., Analiza formalna i estetyczna utworu „Orchesterstück 2” na orkiestrę symfoniczną, praca doktorska, promotor prof. Marcin Błażewicz, Uniwersytet Muzyczny, Warszawa 2010.

Raport o Stanie Muzyki Polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011.


Rorty R., Przygodność, Ironia i Solidarność, przeł. Popowski Wacław Jan, Wydawcnictwo SPACJA, Warszawa 1996.

Schaffer Bogusław, M. Hanuszewska, A. Trzaskowski, Z. Wachowicz, Leksykon kompozytorów XX wieku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1963.

Schaffer B., Nowa muzyka, Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1969.

Schoenberg A., Moja ewolucja, przeł. Krzeczkowski Henryk, „Res Facta”, nr 6, s. 5–13, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1972.

Schreiber E., Weekend Prawykonań, „Ruch Muzyczny”, nr 9, maj 2011.

Szwajgier K., Sonoryzm i sonorystyka, „Ruch Muzyczny”, Nr 10, 17 maja 2010.

Vattimo G., Nihilizm i postmodernizm w filozofii, w: Koniec nowoczesności, przeł. Surma-Gawłowska Monika, seria Horyzonty Nowoczesności tom 47, red. Markowski Michał Paweł, Nycz Ryszard, Sugiera Małgorzata, TAiWPN Universitas, Kraków

Webern A., Droga do Nowej Muzyki, przeł. Wachowicz Zygmunt, „Res Facta”, nr 6, s. 14–47, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1972.

Publikacje dźwiękowe

1. Bazylika w Licheniu, Megavox MX 018, Warszawa (2003).

Dariusz Przybylski, Bogurodzica na organy (2003), wyk. Andrzej Chorosiński – organy.

2. 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy 1986 - 2005, DUX 522/523, Warszawa (2005).

Dariusz Przybylski, Partita Hejnał wszyscy zaśpiewajmy na trąbkę i organy (2003), wyk. Lubomir Jarosz - trąbka, Dariusz Przybylski - organy.

Marian Borkowski, Psalmus per organo (1975), wyk. Dariusz Przybylski – organy.

3. Koncert Finałowy, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. G. Bacewicz

Akademia Muzyczna w Łodzi, AM PRO 06 (2006).

Dariusz Przybylski Berceuse na skrzypce i fortepian (2005), wyk. Łukasz Błaszczyk - skrzypce, Mariusz Drzewicki - fortepian.

4. Warszawska Jesień 2006 - kronika dźwiękowa polmic, Warszawa (2006).

Dariusz Przybylski, Sequenza quasi una fantasia na perkusję i organy (2006), wyk. Leszek Lorent - perkusja, D. Przybylski - organy.

5. Warszawska Jesień 2007 - kronika dźwiękowa polmic, Warszawa (2007).

Dariusz Przybylski, Inexprimable na zespół instrumentalny (2007), wyk. zespół, Monika Wolińska - dyrygent.

6. Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi, DUX, Warszawa (2008).

Dariusz Przybylski, Inexprimable na zespół instrumentalny (2007), wyk. zespół, Monika Wolińska - dyrygent.

7. Warszawska Jesień 2008 - kronika dźwiękowa polmic, Warszawa (2008).

Dariusz Przybylski, Eine kleine Morgenmusik na kwintet klarnetowy (2006), wyk. an_Arche NewMusicEnsemble.

8. Polish 20th and 21st Century Music, From Romanticism to New Avant-Garde, polmic 040, Warszawa (2009).

Dariusz Przybylski, Medeas Traeume na zespół instrumentalny (2008), wyk. Kwartludium.

9. Dwa brzegi ma rzeka / Zwei Ufer hat der Fluss, phonector, Berlin (2009).

Dariusz Przybylski, Medeas Traeume na zespół instrumentalny (2008), wyk. Kwartludium.

10. Warszawska Jesień 2009 - kronika dźwiękowa polmic 058, Warszawa (2009).

Dariusz Przybylski, ...the rest is silence.. .na dwie perkusje i dwa fortepiany (2005), wyk. Kwadrofoniz.

11. Dariusz Przybylski - Works for Orchestra, DUX 0721, Warszawa (2010).

Dariusz Przybylski, Óneiros - Koncert skrzypcowy (2009), Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy (2007), Hommage a Josquin - Koncert fletowy (2007), Jadwiga Kotnowska - flet, Janusz Wawrowski - skrzypce, Orkiestra Kameralna AUKSO, Marek Moś- dyrygent.

Orchesterstuck Nr 2 (2009), wyk. Sinfonia Iuventus, Krzysztof Słowiński - dyrygent.

12. KOFOMI#14 - Komponisten Forum Mittersill, einklang_records 040/041, Wiedeń (2010) .

Dariusz Przybylski, Bagatellen na flet basowy, klarnet basowy, altówkę i wiolonczelę (2009), wyk. Ensemble Reconsil Wien.

13. Komeda - Inspirations, Fonografika, Warszawa (2010).

Dariusz Przybylski, Dreaming Tiffany Before the Breakfast na saksofon sopranowy i organy (2009), wyk. Paweł Gusnar - saksofon, Jan Bokszczanin - organy.

14. Kwartludium+ in the European RE:NEW MUSIC project
polmic 059, Warszawa (2010).

Dariusz Przybylski, Medeas Traeume na zespół instrumentalny (2008), wyk. Kwartludium.

15. Warszawska Jesień 2010 - kronika dźwiękowa polmic 070, Warszawa (2010).

Dariusz Przybylski, Discours 2 na klarnetwiolonczelę, gitarę elektryczną i akordeon (2010), wyk. Scontri Ensemble, Oliwier Andruszczenko - klarnet, Krzysztof Lenczowski - wiolonczela, Wojciech Błażejczyk - gitara, Maciej Frąckiewicz - akordeon.

16. Bogurodzica - Małgorzata Klorek (organy), D - 100 Studio JMJ, Szczecin (2010.)

Dariusz Przybylski, Bogurodzica na organy (2003), wyk. Małgorzata Klorek - organy.

17. Aeration - European Saxophone Ensemble, A-SHAMS Records 1029, Bruksela (2011).

Dariusz Przybylski, Toxiuh molpilia na 12 saksofonów, wyk. European Saxophone Ensemble, Cezariusz Gadzina - dyrygent.

18. Szaleństwo koncertowania | edukacja +, Twoja Muza 2/2011, Warszawa (2011)

Dariusz Przybylski, Katabasis na orkiestrę symfoniczną i 20 młodych wykonawców, wyk. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Uczniowie Gimnazjum nr 23 w Katowicach, Szymon Bywalec - dyrygent, Maciej Tomasiewicz - dyrygent asystent.

19. Warszawska Jesień 2011 - kronika dźwiękowa polmic 080, Warszawa (2011).

Dariusz Przybylski, Prolog na organy (2011), wyk. Dariusz Przybylski - organy.

20. Musica Sacra & Gaude Mater 2005-2009, Musica Sacra Edition 35/36, Warszawa (2012).

Dariusz Przybylski, ... et desiderabunt mori... na zespół wokalny (2088), wyk. Polski Chór Kameralny, Jan Łukaszewski - dyrygent.

21. Satin, Sarton, Warszawa (2012).

Dariusz Przybylski, Discours (2008) na wiolonczelę i akordeon, wyk. TWOgether Duo: Magdalena Bojanowicz, Maciej Frąckiewicz.

22. Kwartludium & Scanner, DUX 0941, Warszawa (2012).

Dariusz Przybylski, Malumba (2012), wyk. Kwartludium & Scannzr.

23. Warszawska Jesień 2012 - kronika dźwiękowa polmic, Warszawa (2012).

Dariusz Przybylski, Skiamchaia (2011) na perkusję, wyk. Leszek Lorent - perkusja.

24. Lorent & Nerkowski - Eidos, fortune 0017(003), Warszawa (2013).

Dariusz Przybylski, Apollo (2010) na baryton i perkusję, wyk. Maciej B. Nerkowski - baryton, Leszek Lorent - perkusja.

 

Materiały nutowe

Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy op. 31, (2007), na orkietrę smyczkową i perkusję, (Archi: 6 5 4 3 2 ossia: 5 4 3 3 1), czas: 15', wydanie: Verlag Neue Musik NM 11113 

Hommage à Josquin - Koncert fletowy op. 34, (2007), na flet, orkiestrę smyczkową, perkusję i dźwięki elektroniczne (quadro lub stereo), czas: 18', dedykacja: Jadwidze Kotnowskiej wydanie: Verlag Neue Musik NM 11114

Orchesterstück Nr. 1  op. 40, (2008), na orkiestrę symfoniczną (2.2.2.2 - 4.2.2.0 - 3 perc. - ar - cel - archi), czas: 20', dedykacja: Krzysztofowi Pendereckiemu z okazji 75. urodzin, wydanie: Verlag Neue Musik NM 11115

Orchesterstück Nr. 2 op. 46, (2009), na orkiestrę symfoniczną (2.2.2.2 - 4.2.3.0 - 3 perc. - archi), czas: 11', zamówienie: Związek Kompozytorów Polskich, wydanie: Verlag Neue Musik NM11116

Óneiros - Koncert skrzypcowy op. 47, (2009), na skrzypce i orkiestrę smyczkową (6.5.4.3.2), czas: 20', wydanie: Verlag Neue Musik NM 11111

...et desiderabunt mori... op. 39, (2008), na chór mieszany a cappella, czas: 5', nagroda: II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra w Częstochowie (2008) wydanie: Verlag Neue Musik NM 943

Konstrukcja op. 21, (2005), na saksofon altowy solo, dedykacja: Piotrowi Wysockiemu, nagroda: I NAGRODA na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Polskiego Wydawnictwa Muzycznego PWM w Krakowie (jury: K. Meyer - przew., A. Mleczko, A. Kosowski), wydanie: PWM 10411

Fanfara Clamare op. 25, (2006), na organy, czas: 5', zamówienie: Winfried Boenig - organista Katedry w Kolonii, z okazji wybudowania sekcji Trompeteria w organach Katedry Kolońskiej, nagroda: I NAGRODA na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pro Organo 2006 (jury: Z. Bagiński, P. Łukaszewski, R. Twardowski), wydanie: Pro Organo Edition

Entrata e Chaconne op. 29, (2006), na organy, czas: 7', nagroda: II NAGRODA na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pro Organo 2006 (jury: Z. Bagiński, P. Łukaszewski, R. Twardowski), wydanie: Pro Organo Edition

Praeambulum op. 38, (2007), na organy, czas: 7', wydanie: Verlag Neue Musik NM 949.

Dariusz Przybylski, autorka: Karolina Balcer

Tekst: Maria Peryt

Zobacz inne artykuły w kategorii Kompozytorzy 70'-80' »

Przeczytaj również

Patroni medialni
Partnerzy
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.